بدنه‌ی نخستین بمب اتمی شوروی

7117

بدنه‌ی نخستین بمب اتمی شوروی در کنار کارگری برای تخمین زدن بزرگی. اتحاد جماهیر شوروی ۱۹۴۹

بدنه‌ی نخستین بمب اتمی شوروی در کنار کارگری برای تخمین زدن بزرگی. اتحاد جماهیر شوروی ۱۹۴۹

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر