اولین دستگاه چاپ وارد شده به ایران

7113

تصویر اولین دستگاه چاپ وارداتی به ایران، از کشور روسیه در دوران حکومت قاجار در فضای مجازی منتشر شده است.

صنعت چاپ در ایران پیشینه طولانی دارد. تاریخ چاپ در کشور ما به دوره هخامنشی برمی‌گردد پادشاهان ایران برای تأیید احکام و فرمان‌های حکومتی از این دستگاه‌ها استفاده می‌کردند. پس از گذشت چندین سال  نخستین چاپخانه در دوران صفویان ساخته شد تا کشیش‌ها دعا و ذکرهای مسیحی را چاپ کنند. پادشاهان ایران کم کم به اهمیت صنعت چاپ در کشور پی بردند به همین دلیل یکی از پادشان دوره قاجار دستور وارد کردن اولین دستگاه چاپ وارداتی را از روسیه به شهر تبریز صادر کرد. هنوز هم این دستگاه در خانه شربت اوغلی محله سرخاب نگهداری می شود. 

 

در ادامه تصویر منتشر شده از این دستگاه چاپ وارداتی را مشاهده می‌کنید:

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر