حمله وحشتناک بوفالو به پسر بچه

7097

فیلمی در شبکه های اجتماعی مورد توجه کاربران قرار گرفته که نشان می دهد پسر بچه چینی به شدت مورد حمله یک بوفالوی خشمگین قرار می گیرد!

فیلمی در شبکه های اجتماعی مورد توجه کاربران قرار گرفته که نشان می دهد پسر بچه چینی به شدت مورد حمله یک بوفالوی خشمگین قرار می گیرد!

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر