عکسی از سند الاغ در زمان قدیم

7063

این سند در سال ۱۳۱۵ هجری شمسی صادر شده و متعلق به یک الاغ است.

این سند در سال ۱۳۱۵ هجری شمسی صادر شده و متعلق به یک الاغ است.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر