کشف سنگ مزار وزیر شاه طهماسب صفوی

7047

سنگ مزار وزیر شاه طهماسب صفوی با قدمت ۴۹۰ سال در آرامستان باغ بهشت موقوفه همدان کشف شده و به موزه وقف همدان منتقل شد.

سنگ مزار وزیر شاه طهماسب صفوی با قدمت ۴۹۰ سال در آرامستان باغ بهشت موقوفه همدان کشف شده و به موزه وقف همدان منتقل شد.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر