بیمارستان فرهیختگان در وضعیت قرمز کرونایی

7044

بعد از تعطیلات نوروز آمار مبتلا یان به کرونا با شیب بسسیار تندی اوج گرفت و بیماران بستری در بخش های کرونا گواه این ادعا است. در بیمارستان فرهیختگان تهران ۱۲۰ تخت به بیماران کووید اختصاص یافته است.

بعد از تعطیلات نوروز آمار مبتلا یان به کرونا با شیب بسسیار تندی اوج گرفت و بیماران بستری در بخش های کرونا گواه این ادعا است. در بیمارستان فرهیختگان تهران ۱۲۰ تخت به بیماران کووید اختصاص یافته است.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر