صید ماهی 500 کیلویی در مازندران

7016

گروهی از صیادان در استان مازندران موفق به صید یک فیل ماهی به وزن ۵۰۰ کیلوگرم شدند.

گروهی از صیادان در استان مازندران موفق به صید یک فیل ماهی به وزن ۵۰۰ کیلوگرم شدند. 

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر