تلف شدن پرنده نادر آفریقایی در ایران

6973

باکلان مارگردن، یکی از زیباترین و کمیاب‌ترین پرندگان ایران، زیستگاه اصلی این پرنده آفریقا می‌باشد.

باکلان مارگردن، یکی از زیباترین و کمیاب ترین پرندگان ایران، زیستگاه اصلی این پرنده آفریقا می باشد. جمعیت بسیار محدودی از این گونه در تالاب هوراالعظیم وجود دارد که یکی از این ها به دلیل اینکه توری به نوک این پرنده چسبیده بود و محیط بانان نتوانستند او را آزاد کنند جان داد. این تصاویر را رضا نیک فلک در اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

0
1

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر