خطرناکترین خنجر جهان

6947

این عکس خطرناکترین خنجرِ جهان بنام Jagdkommando Tri بنام "جادکماندو تری" می باشد و زخمی که این چاقو بر بدن ایجاد میکند نیاز به یک تیم جراحی برای بستن دارد ! به همین علت چاقو را شیطانی میدانند.

این عکس خطرناکترین خنجرِ جهان بنام Jagdkommando Tri بنام "جادکماندو تری" می باشد و زخمی که این چاقو بر بدن ایجاد میکند نیاز به یک تیم جراحی برای بستن دارد ! به همین علت چاقو را شیطانی میدانند.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر