عکسی از سبیل گرو گذاشته شده در زمان قدیم!

6943

در زمان قدیم که چک و سفته‌ای وجود نداشت هر کسی برای ضمانت فردی دیگر سبیل گرو می‌گذاشت که می‌توانید آن را در تصویر ببینید!

در زمان قدیم که چک و سفته‌ای وجود نداشت هر کسی برای ضمانت فردی دیگر سبیل گرو می‌گذاشت که می‌توانید آن را در تصویر ببینید!

 

0
1

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر