سلام کردن عجیب ظریف با وزیر خارجه ایرلند

6920

سایمون کاونی، وزیر امور خارجه ایرلند یکشنبه ۱۷ اسفند با محمدجواد ظریف دیدار کرد.

سایمون کاونی، وزیر امور خارجه ایرلند یکشنبه ۱۷ اسفند با محمدجواد ظریف دیدار کرد.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر