معلمی که 40 سال هر سال از خودش عکس گرفت!

6870

این آقا ۴۰ سال معلم بوده و هر سال هم از خودش عکس گرفته، از سال دوم به بعد دوتا چیزش تغییر نکرده، سیبیل و مدل پلیور!

این آقا ۴۰ سال معلم بوده و هر سال هم از خودش عکس گرفته، از سال دوم به بعد دوتا چیزش تغییر نکرده، سیبیل و مدل پلیور!

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر