می دانستید زرافه ها استخوان هم می خورند؟!

6867

زرافه ها برای تامین مواد معدنی بدنشان، استخوان حیوانات مرده را می جوند.

زرافه ها برای تامین مواد معدنی بدنشان، استخوان حیوانات مرده را می جوند.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر