واضح‌ترین تصویر از سطح خورشید

6860

ناسا توانست با استفاده از یک تلسکوپ واضح‌ترین تصویر از سطح خورشید را ثبت کند.

اسا توانست با استفاده از یک تلسکوپ واضح‌ترین تصویر از سطح خورشید را ثبت کند.

 

0
4

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر