فرانکفورت زیر آب رفت

6850

با آب شدن برف ها در نزدیکی فرانکفورت، رودها طغیان کردند خسارت جاری شدن سیل در آلمان

با آب شدن برف ها در نزدیکی فرانکفورت، رودها طغیان کردند خسارت جاری شدن سیل در آلمان

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر