جزئیات فوت علی انصاریان از زبان دکتر هاشمیان

6849

دکتر هاشمیان پزشک معالج علی انصاریان در گفتگویی به بیان جزئیات بیشتری از درگذشت علی انصاریان ستاره اسبق فوتبال ایران پرداخت.

دکتر هاشمیان پزشک معالج علی انصاریان در گفتگویی به بیان جزئیات بیشتری از درگذشت علی انصاریان ستاره اسبق فوتبال ایران پرداخت.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر