پناه آوردن روباه زخمی به یک خانه در خوزستان

6828

یک روباه زخمی در مسجد سلیمان به یک خانواده پناه آورد. این خانواده که متوجه شکستگی یکی از پا های روباه می شوند آن را درمان می کنند.

یک روباه زخمی در مسجد سلیمان به یک خانواده پناه آورد.

 

 

این خانواده که متوجه شکستگی یکی از پا های روباه می شوند آن را درمان می کنند.

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر