اولین تصویر سه بعدی از ویروس کرونا

6822

نخستین تصویر واقعی سه بعدی از ویروس کرونا تهیه و منتشر شد.

نخستین تصویر واقعی سه بعدی از ویروس کرونا تهیه و منتشر شد.

 

0
1

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر