تنها موجودی که قلبش در سرش است

6811

بعضی از اعضای بدن میگو‌ها داخل سرشان قرار دارد که همین امر به شدت برای آن‌ها مفید است و باعث می‌شود تا از گزند بسیاری از خطرات در امان باشند.

بعضی از اعضای بدن میگو‌ها داخل سرشان قرار دارد که همین امر به شدت برای آن‌ها مفید است و باعث می‌شود تا از گزند بسیاری از خطرات در امان باشند.

 

به همین دلیل سر میگو با یک ماده محافظتی ضخیم پوشش داده شده است و در نتیجه از اعضای داخلی بدن او محافظت بیشتری انجام می‌شود. همچنین قلب میگو هم داخل سر او قرار گرفته است و ورودی قلب داخل سر میگو وجود دارد.

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر