زمین خوردن خنده دار یک خواننده در مراسم تحلیف جو بایدن

6808

سقوط جیسون درولو خواننده آمريکايی از پله ها در جریان مراسم تحلیف جو بایدن

سقوط جیسون درولو خواننده آمريکايی از پله ها در جریان مراسم تحلیف جو بایدن

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر