گریه دختر ترامپ هنگام خداحافظی پدرش از کاخ سفید و خنده دامادش!

6807

اشک‌های ایوانکا، دختر ترامپ هنگام سخنرانی خداحافظی پدرش از کاخ سفید و جالب اینکه جرد کوشنر داماد ترامپ در این تصویر خندان و خوشحال است!

اشک‌های ایوانکا، دختر ترامپ هنگام سخنرانی خداحافظی پدرش از کاخ سفید و جالب اینکه جرد کوشنر داماد ترامپ در این تصویر خندان و خوشحال است!

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر