پیتزا‌‌ خوری نظامیان آمریکایی در کنگره آمریکا

6789

گارد ملی آمریکا که برای جلوگیری از اغتشاش و آشوب در کنگره آمریکا مستقر شده باعث تمسخر و سوژه رسانه‌های داخلی آمریکایی شده است. پس از حوادث هفته گذشته، ۲۰ هزار نیروی گارد ملی برای مقابله با آشوب‌های احتمالی روز تحلیف بایدن (اول بهمن) در حال استقرار در واشنگتن هستند.

گارد ملی آمریکا که برای جلوگیری از اغتشاش و آشوب در کنگره آمریکا مستقر شده باعث تمسخر و سوژه رسانه‌های داخلی آمریکایی شده است.

 

پس از حوادث هفته گذشته، ۲۰ هزار نیروی گارد ملی برای مقابله با آشوب‌های احتمالی روز تحلیف بایدن (اول بهمن) در حال استقرار در واشنگتن هستند.

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر