تصویر ماهواره‌ای وحشتناک از آلودگی هوای تهران

6786

تصاویر ماهواره‌ای وحشتناک نشان می‌دهد آلودگی هوای پایتخت از حدود این شهر خارج شده و سراسر استان را در بر گرفته است!

تصاویر ماهواره‌ای وحشتناک نشان می‌دهد آلودگی هوای پایتخت از حدود این شهر خارج شده و سراسر استان را در بر گرفته است!

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر