پیوند انگشت به جای بینی!

6781

مردى که در جریان یک حادثه بینى خود را از دست می‌دهد و پزشکان بیمارستان bellevue نیویورک، یکى از انگشتان او را بجاى بینى از دست رفته پیوند میزنند! سال ۱۸۸۰ میلادى

مردى که در جریان یک حادثه بینى خود را از دست می‌دهد و پزشکان بیمارستان bellevue نیویورک، یکى از انگشتان او را بجاى بینى از دست رفته پیوند میزنند! سال ۱۸۸۰ میلادى

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر