محل نگهداری واکسن کرونای ایرانی

6763

تصویری از محل نگهداری واکسن کرونای ایرانی که امروز به داوطلبان تزریق شد.

تصویری از محل نگهداری واکسن کرونای ایرانی که امروز به داوطلبان تزریق شد.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر