عجیب ترین وسیله برای گشت زنی پلیس!

6743

گشت زنی پلیس بوفالو سوار در خیابان های جزیره ماراخو برزیل برای جذب گردشگران

گشت زنی پلیس بوفالو سوار در خیابان های جزیره ماراخو برزیل برای جذب گردشگران

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر