خودروی پرنده ایرانی در روزنامه کیهان در دهه 40

6704

اختراع خودروی پرنده در دهه 40 توسط یک مخترع ایرانی که مورد توجه روزنامه کیهان قرار گرفت.

اختراع خودروی پرنده در دهه 40 توسط یک مخترع ایرانی که مورد توجه روزنامه کیهان قرار گرفت.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر