لحظه انفجار شهاب سنگ نزدیک زمین در ژاپن

6681

بامداد یکشنبه نهم آذر ۹۹، ظهور شهاب بسیار درخشانی در آسمان ژاپن مشاهده شد.

بامداد یکشنبه نهم آذر ۹۹، ظهور شهاب بسیار درخشانی در آسمان ژاپن مشاهده شد.

 

0
1

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر