تصویر یکی از قدیمی‌ترین کامپیوتر‌های جهان

6676

در تصویر زیر یکی از قدیمی‌ترین کامپیوتر‌ها متعلق به سال ۱۹۵۸ را مشاهده می‌کنید.

در تصویر زیر یکی از قدیمی‌ترین کامپیوتر‌ها متعلق به سال ۱۹۵۸ را مشاهده می‌کنید.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر