کشف تابلوی چهره مسیح که شاید اثر لئوناردو داوینچی باشد

6661

تابلوی پرتره‌ی (طراحی چهره) مسیح که توسط داوینچی طراحی شده کشف شد! یک محقق ایتالیای در یک مجموعه قدیمی و شخصی یک تابلو پیدا کرده که به احتمال قوی اثر داوینچی است! طراحی بر روی گچ قرمز و پویایی چهره مسیح در تابلو این احتمال را قوی تر می‌کند.

تابلوی پرتره‌ی (طراحی چهره) مسیح که توسط داوینچی طراحی شده کشف شد!

 

یک محقق ایتالیای در یک مجموعه قدیمی و شخصی یک تابلو پیدا کرده که به احتمال قوی اثر داوینچی است! طراحی بر روی گچ قرمز و پویایی چهره مسیح در تابلو این احتمال را قوی تر می‌کند. قدمت این تابلو به قرن 16 برمی‌گردد و دقیقا همان زمان داوینچی چهره‌ی یک مرد دیگر را بر روی گچ قرمز طراحی کرده! پویایی چهره هم از هنرهای خاص داوینچی‌ست که آن را در اثر مونولیزا به وضوح می‌بیند!

اما هنوز دو ابهام مهم هنوز وجود دارد! اولی اینکه داوینچی هیچکس را از زوایه‌ی کاملا روبرو طراحی نکرده و اگر این تابلو کاملا تایید شود تنها مسیح اینگونه طراحی شده!

ابهام دوم این است که آیا این اثر توسط یک چپ دست طراحی شده یا خیر! در صورت واضح شدن این ابهامات اثر هنری داوینچی بطور رسمی جهانیان معرفی می‌شود.

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر