سکوت ایوانکا ترامپ از شکست احتمالی پدرش

6632

از آخرین استوری ایوانکا ۶ساعت می گذرد در صورتیکه وی پیاپی طی چند روز اخیر استوری ارسال می کرد.

از آخرین استوری ایوانکا ۶ساعت می گذرد در صورتیکه وی پیاپی طی چند روز اخیر استوری ارسال می کرد.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر