نجات معجزه آسای یک کودک پس از سقوط از ساختمان

6600

کودک ۶ ساله به دنبال سقوط از طبقه سوم ساختمان مسکونی به طرز معجزه‌آسایی از مرگ حتمی نجات یافت.

کودک ۶ ساله به دنبال سقوط از طبقه سوم ساختمان مسکونی به طرز معجزه‌آسایی از مرگ حتمی نجات یافت.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر