وقتی اسب گرسنه یک جوجه را زنده زنده می خورد!

6597

در اتفاقی عجیب یک اسب در اصطبل، جوجه یک مرغ را زنده زنده خورد.

در اتفاقی عجیب یک اسب در اصطبل، جوجه یک مرغ را زنده زنده خورد.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر