کشف کوسه دوسر در هندوستان

6576

ماهیگیر هندوستانی مشغول ماهیگیری بود که یک کوسه دو سر را صید کرد. صید کوسه دو سر موجب شوک و حیرت یک ماهیگیر هندوستانی شد. «ناتین پاتیل» سرگرم ماهیگیری در آب‌های نزدیک ایالت «ماهاشترا» در غرب این کشور بود که این کوسه تازه متولد شده را در بین صید خود پیدا کرد.

ماهیگیر هندوستانی مشغول ماهیگیری بود که یک کوسه دو سر را صید کرد.

 

 صید کوسه دو سر موجب شوک و حیرت یک ماهیگیر هندوستانی شد. «ناتین پاتیل» سرگرم ماهیگیری در آب‌های نزدیک ایالت «ماهاشترا» در غرب این کشور بود که این کوسه تازه متولد شده را در بین صید خود پیدا کرد.

 

دکتر آکیلِش، عضو شورای تحقیقات کشاورزی هند و موسسه تحقیقات شیلات دریایی می‌گوید پیش از این چنین موجودی دوبار دیده شده است. کوسه دوسر مشابه در سال ۱۹۶۴ در ایالت گجرات هند و دیگری در سال ۱۹۹۱ در کارناتاکا گزارش شد.

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر