بزی که روی دوپا راه می رود!

6558

راه رفتن یک بز در روستایی در هند موجب تعجب و خنده تمامی اهالی این روستا شده است. این بز می‌تواند ۳۰ قدم به اندازه ۱۰ متر را بر روی پا‌های عقبی خود راه برود که شبیه راه رفتن انسان شده است. مالکان این بز می‌گویند که حیوان را برای راه رفتن بر روی دوپا آموزش داده اند.

راه رفتن یک بز در روستایی در هند موجب تعجب و خنده تمامی اهالی این روستا شده است.

 

این بز می‌تواند ۳۰ قدم به اندازه ۱۰ متر را بر روی پا‌های عقبی خود راه برود که شبیه راه رفتن انسان شده است. مالکان این بز می‌گویند که حیوان را برای راه رفتن بر روی دوپا آموزش داده اند. 

0
1

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر