آماده سازی محل دفن زنده یاد محمدرضا شجریان در آرامگاه فردوسی مشهد

6542

آماده سازی محل دفن مرحوم استاد محمدرضا شجریان در آرامگاه فردوسی مشهد

آماده سازی محل دفن مرحوم استاد محمدرضا شجریان در آرامگاه فردوسی مشهد

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر