پل تجریش در یک روز برفی دهه 60

6513

تصویری از سر پل تجریش در زمستان در ابتدای دهه شصت را مشاهده می کنید.

تصویری از سر پل تجریش در زمستان در ابتدای دهه شصت را مشاهده می کنید.

 

0
1

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر