یک نارنجک جنگی چگونه منفجر می شود؟

6182

انیمیشنی از نحوه عملکرد یک نارنجک جنگی را به صورت جز به جز می توانید در زیر مشاهده کنید.

انیمیشنی از نحوه عملکرد یک نارنجک جنگی را به صورت جز به جز می توانید در زیر مشاهده کنید.

 

1
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر