رفتار غیرانسانی چند جوان با یک کودک کار

5705

ویدئویی از چند جوان که هویت شان مشخص نیست، منتشر شده که یک کودک کار را درحالی که مشغول تلاش برای یافتن چیزی از میان زباله‌هاست به درون این سطل پرتاب می‌کنند و می‌خندند.

ویدئویی از چند جوان که هویت شان مشخص نیست، منتشر شده که یک کودک کار را درحالی که مشغول تلاش برای یافتن چیزی از میان زباله‌هاست به درون این سطل پرتاب می‌کنند و می‌خندند. این ویدئو موجی از خشم عمومی را در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر