تاکسی‌های جدید بعد از گرانی بنزین

5649

گرانی بنزین و سهمیه بندی آن، سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد در شهرونگ شد.

گرانی بنزین و سهمیه بندی آن، سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد در شهرونگ شد.

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر