کشف عجیب‌ترین موجود جهان در فرانسه

5492

پارک جانورشناسی پاریس میزبان موجودی به نام «لکه» است که دانشمندان به تازگی آن را کشف‌اند و هنوز معلوم نیست این موجود حیوان است یا گیاه.

پارک جانورشناسی پاریس میزبان موجودی به نام «لکه» است که دانشمندان به تازگی آن را کشف‌اند و هنوز معلوم نیست این موجود حیوان است یا گیاه.

 

0
1

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر