کاپی‌ بارا؛ رفیق بازترین حیوان جهان

5085

برگچه‌خوار یا کاپی‌بارا، به عنوان بزرگترین جونده جهان شناخته می شود که ظاهری شبیه خوکچه دارد و خوکچه هندی از خویشاوندان دور آن می‌باشد. زیستگاه این حیوان در بخش اعظمی از آمریکای جنوبی است. این جانوران بسیار اجتماعی هستند به طوری که با هر حیوانی که قصد خوردنش را نداشته باشد دوست می شود، از سگ های خانگی گرفته تا کروکدیل.

برگچه‌خوار یا کاپی‌بارا، به عنوان بزرگترین جونده جهان شناخته می شود که ظاهری شبیه خوکچه دارد و خوکچه هندی از خویشاوندان دور آن می‌باشد. زیستگاه این حیوان در بخش اعظمی از آمریکای جنوبی است.

 

این جانوران بسیار اجتماعی هستند به طوری که با هر حیوانی که قصد خوردنش را نداشته باشد دوست می شود، از سگ های خانگی گرفته تا کروکدیل.

 

 در اینجا تصاویری را مشاهده که نشان می دهد کاپی‌ باراها واقعا رفیق بازترین حیوانات جهان هستند.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر