لحظه فرار جوجه اردک از دهان یک مرغ دریایی

4946

این تصاویر لحظه ای را نشان می دهد که یک جوجه اردک یک روزه پس از اینکه توسط مرغ دریایی شکار شد با حمله مادرش به پرنده شکارچی موفق می شود خود را را از دهان آن بیرون بکشد.

این تصاویر لحظه ای را نشان می دهد که یک جوجه اردک یک روزه پس از اینکه توسط مرغ دریایی شکار شد با حمله مادرش به پرنده شکارچی موفق می شود خود را را از دهان آن بیرون بکشد.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر