پادگان‌ها پس از حذف قانون کچلی

4763

اعلام خبر حذف کچلی از دوره خدمت و برداشتن الزام به تراشیدن موی سر سربازان ،سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد در روزنامه شهرآرا شد.

اعلام خبر حذف کچلی از دوره خدمت و برداشتن الزام به تراشیدن موی سر سربازان ،سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد در روزنامه شهرآرا شد.

0
5

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر