نقاشی جدید تهمینه میلانی هم کپی از آب در آمد!

3944

تهمینه میلانی که سال گذشته، در جریان گالری ایوان اکثر نقاشی‌هایش کپی از اثرات خارجی بود امسال هم یکی از نقاشی های وی که در نمایشگاه سه‌روزه نقاشی در گالری آریانا به نمایش درآمده کپی از آب در آمده است.

تهمینه میلانی که سال گذشته، در جریان گالری ایوان اکثر نقاشی‌هایش کپی از اثرات خارجی بود امسال هم یکی از نقاشی های وی که در نمایشگاه سه‌روزه نقاشی در گالری آریانا به نمایش درآمده کپی از آب در آمده است.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر