گیاه شگفت‌انگیزی که پس از مردن می‌تواند دوباره زنده شود

3684

ویدیویی از یک گیاه حیرت انگیز که پس از مردن با دریافت آب دوباره زنده می شود. این گیاه با نام عملی Selaginella lepidophylla شناخته می شود اما به آن گیاه «رستاخیز» می گویند. این گیاه در بیابان پس از خشک شدن مانند یک توپ جمع می شود تا وقتی همراه باد به آب برسد تا دوباره حیات طبیعی خود را بدست آورد. گیاه Selaginella lepidophylla که از خانواده  (کاج‌های زمینی یا لیکوپدیوم) در بیابانهای آمریکا و مکزیک یافت می شود.

ویدیویی از یک گیاه حیرت انگیز که پس از مردن با دریافت آب دوباره زنده می شود. این گیاه با نام عملی Selaginella lepidophylla شناخته می شود اما به آن گیاه «رستاخیز» می گویند.

 

 

آناتومی و فیزیولوژی گیاهان رگ دار به گونه ای است که می توانند رطوبت را گرفته و حفظ کنند. بیشتر گیاهان در چند هفته یا چند ماه بدون آب از بین می روند اما گیاهان رگ دار می توانند مدت بیشتری بی آبی را تحمل کنند.    

 

این گیاه در بیابان پس از خشک شدن مانند یک توپ جمع می شود تا وقتی همراه باد به آب برسد تا دوباره حیات طبیعی خود را بدست آورد. گیاه Selaginella lepidophylla که از خانواده (کاج‌های زمینی یا لیکوپدیوم) است در بیابانهای آمریکا و مکزیک یافت می شود.

 

مکانیزم عملکرد گیاه رستاخیز به گونه ای است که در مواقع بی آبی نوعی شکر به نام ترهالوز را از بافت خود فراخوانی می کند که می تواند به عنوان یک منبع انرژی تا مدتی که به آب دسترسی پیدا کند از آن استفاده کند. مانند کوهان شتر در بیابان.

 

مولکول ترهلوز با ایجاد ثبات در پروتئین ها و حفظ غشاء سلولی آن، از گیاه در شرایط سخت محافظت می کند.

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر