این نقاشی رکورد حراج تهران را شکست

3324

اثر بدون عنوان منیر فرمانفرماییان که در حراج تهران به نمایش درآمد به مبلغ چهار میلیارد تومان فروخته شد. بالاترین قیمت فروش در این حراج متعلق به همین نقاشی بود. دهمین حراج آثار هنری تهران جمعه شب با مجموع فروش بالای ۳۴ میلیارد تومان در هتل پارسیان آزادی پایان یافت.

اثر بدون عنوان منیر فرمانفرماییان که در حراج تهران به نمایش درآمد به مبلغ چهار میلیارد تومان فروخته شد. بالاترین قیمت فروش در این حراج متعلق به همین نقاشی بود. دهمین حراج آثار هنری تهران جمعه شب با مجموع فروش بالای ۳۴ میلیارد تومان در هتل پارسیان آزادی پایان یافت.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر