چشم اندازی دیدنی از هورامان کردستان

2918

«اورامان» که کردها آن را «هورامان» می‌خوانند منطقه‌ای در غرب ایران و شرق عراق است که بیشتر کوهستانی و دارای دره‌های پرپیچ‌ و خم و عمیق و رودبارهای بی شمار است. این شهر را هزار ماسوله نیز مى‌نامند. زیرا معمارى آن همانند ماسوله است.

"اورامان" که کردها آن را "هورامان" می‌خوانند منطقه‌ای در غرب ایران و شرق عراق است که بیشتر کوهستانی و دارای دره‌های پرپیچ‌ و خم و عمیق و رودبارهای بی شمار است.

این شهر را هزار ماسوله نیز مى‌نامند زیرا معمارى آن همانند ماسوله است.

 

چشم اندازی دیدنی از هورامان کردستان

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر