مجموعه‌ای بی نظیر از نقاشی‌های خیابانی سال 2018

2908

هنر خیابانی گونه ای از هنرهای تجسمی است که در ساختمان های اطراف، خیابان ها و دیگر سطوح قابل مشاهده دیده می شود. اصطلاحات دیگر برای این نوع هنر وجود دارد که عبارتند از : هنر عمومی مستقل، نقاشی های نو، هنر شهری و چریکی. در این نوع هنر، هنرمند سعی می کند با زبان هنر یک بیانیه عمومی در مورد جامعه ای که در آن زندگی می کند در معرض دید قرار دهد.

هنر خیابانی گونه ای از هنرهای تجسمی است که در ساختمان های اطراف، خیابان ها و دیگر سطوح قابل مشاهده دیده می شود. اصطلاحات دیگر برای این نوع هنر وجود دارد که عبارتند از : هنر عمومی مستقل، نقاشی های نو، هنر شهری و چریکی.

 

در این نوع هنر، هنرمند سعی می کند با زبان هنر یک بیانیه عمومی در مورد جامعه ای که در آن زندگی می کند در معرض دید قرار دهد که این نوع زبان بیان می تواند تاثیر گذاری به مراتب بیشتری نسبت به سایر شیوه های انتقال پیام در جامعه داشته باشد.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر