مصاحبه با جواد یساری پس از لغو ممنوع الکاری

2461

جواد یساری پس از 40 سال توانست به صورت رسمی در ایران بخواند. مجوز فعالیت وی برای فیلم سینمایی دشمن زن صادر شده است.

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر